Voorwoord

Deze website bevat de scriptie ‘Maatschappelijk verantwoord, Maatschappelijk verantwoord, Een onderzoek naar transparantie en inzicht door toepassing van de G3 Richtlijnen door staatsdeelnemingen’. De scriptie is geschreven ter afronding van de masteropleiding Accountancy aan Nyenrode Business Universiteit.

Toen ik in september 2010 een onderwerp moest kiezen voor de masterscriptie, wilde ik graag ‘iets’ met maatschappelijk verantwoord ondernemen en dat mijn scriptie ‘ergens aan bij zou dragen’. En dat is gelukt! De scriptie heeft een nauwe relatie met maatschappelijk verantwoord ondernemen én het vakgebied van de Registeraccountant. Daarnaast zal ik, na de verdediging van mijn scriptie, de onderzoeksresultaten presenteren op het ministerie van Financiën. Zij hebben te kennen gegeven als aandeelhouder van de staatsdeelnemingen benieuwd te zijn naar de uitkomsten van mijn onderzoek.

Voor de totstandkoming van deze scriptie wil ik als eerste mijn scriptiebegeleider Peter Bakhuizen en zijn collega Henriëtte Boerma bedanken voor hun oneindige inzet en enthousiasme. Beiden hebben me enorm geholpen bij het schrijven van deze scriptie en me kennis laten maken met een nieuw, uitdagend vakgebied voor de Registeraccountant. Verder wil ik de medewerkers van de staatsdeelnemingen en het ministerie van Financiën bedanken voor de medewerking die zij hebben verleend aan de interviews. Door de scriptie ben ik bij organisaties geweest en heb ik met mensen gesproken, waar ik anders nooit de gelegenheid voor zou hebben gehad. Ik heb de interviews dan ook als zeer interessant, leerzaam en plezierig ervaren. Ook wil ik mijn werkgever en mijn collega’s bedanken voor de tijd en ruimte die ze mij gegeven hebben om de scriptie te kunnen schrijven. Tenslotte wil ik mijn man Martin enorm bedanken voor zijn creatieve inbreng bij de vormgeving van deze scriptie.

Ik hoop van harte dat het onderzoek zal bijdragen aan het maatschappelijk verantwoord afleggen van maatschappelijke verantwoording.

Stellendam, oktober 2011

Liesbeth Keijzer-Westhoeve